Absolwent
22.01.2012

Absolwent

Program "Absolwent" jest poszerzeniem oferty stypednialnej Fundacji SEMPER POLONIA i obejmuje działalnośc Klubów Stypendystów, ofertę staży zawodowych i zajęć warsztatowych dla stypendystów. Oferta kierowana jest do obecnych i byłych stypendystów Fun...

czytaj dalej
Polonijny sport dzieci i młodzieży
12.01.2012

Polonijny sport dzieci i młodzieży

Od 2002 r. Fundacja SEMPER POLONIA prowadzi program "Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka", którego celem jest  tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz promocja idei olimpijskiej wśród młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej poza granicami ...

czytaj dalej
Ex Libris Polonia
12.01.2012

Ex Libris Polonia

Program tworzenia i wyposażania polskich księgozbiorów za granicą „Ex Libirs POLONIA” został zainicjowany w 1998 r. Ma on na celu wyposażenie organizacji polonijnych, bibliotek parafialnych, polskich placówek edukacyjnych oraz pracowni polonistycznyc...

czytaj dalej
Portal młodej Polonii IUVENUM POLONIA
12.01.2012

Portal młodej Polonii IUVENUM POLONIA

Portal Młodej Polonii IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl) powstał w styczniu 2010 r. Strona jest hybrydą wortalu informacyjnego i portalu społecznościowego i jest adresowana do młodych osób polskiego pochodzenia (głównie uczniów i studentów), którzy za jeg...

czytaj dalej
Ocalmy od zapomnienia
12.01.2012

Ocalmy od zapomnienia

Głównym celem programu „Ocalmy od zapomnienia” jest zbieranie i systematyzowanie informacji o miejscach historycznie związanych z polską kulturą oraz wkładem intelektualnym i gospodarczym Polaków w rozwój krajów ich zamieszkania. Realizację programu ...

czytaj dalej
Wspieranie rozwoju polonijnych grup kulturalnych i zespołów folklorystycznych
12.01.2012

Wspieranie rozwoju polonijnych grup kulturalnych i zespołów folklorystycznych

Polacy mieszkający poza granicami kraju kultywują swoje związki z Ojczyzną na różne sposoby. Przez edukację, sport, ale przede wszystkim przez kulturę i folklor.

Na całym świecie działa kilkaset polonijnych grup folklorystycznych, które prezentując ...

czytaj dalej
Wspieranie działalności mediów polonijnych spoza Europy Środkowo-Wschodniej
12.01.2012

Wspieranie działalności mediów polonijnych spoza Europy Środkowo-Wschodniej

Praktyka redakcyjna fundacyjnego portalu IUVENUM POLONIA, który aktualnie współpracuje na płaszczyźnie informacyjnej z kilkudziesięcioma polonijnymi tytułami prasowymi i rozgłośniami radiowymi na całym świecie, potwierdza obserwację że ograniczony do...

czytaj dalej
Wspieranie informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych
12.01.2012

Wspieranie informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych

W ramach wspierania informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych Fundacja SEMPER POLONIA  troską objęła liczne zbiory archiwalne dokumentujące polskie losy, które znajdują się poza granicami Polski. Oferta nasza ski...

czytaj dalej
Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach
12.01.2012

Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach

Fundacja aktywnie wpiera inicjatywy tworzenia na zagranicznych uczelniach kursów języka polskiego, programów językowych i polskich katedr. Dzięki zaangażowaniu Fundacji możliwym było m.in. utworzenie Katedry Studiów Polskich na prestiżowym Uniwersyte...

czytaj dalej
Współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalno-społecznych
12.01.2012

Współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalno-społecznych

Fundacja SEMPER POLONIA wspiera różne inicjatywy społeczno-kulturalne, upowszechniające i promujące polskie dziedzictwo wśród Polonii i obcokrajowców i integrujące wewnętrznie społeczności polonijne, także z lokalnymi środowiskami niepolskimi.

W min...

czytaj dalej
Szansa dla maturzystów
01.01.1970

Szansa dla maturzystów

Adresatem „Szansy dla maturzystów” są uczniowie szkół średnich polskiego pochodzenia pragnący kontynuować naukę na studiach wyższych w krajach swojego zamieszkania. W ramach programu prowadzone są kursy i zajęcia dokształcające w języku urzędowym kra...

czytaj dalej
Stypendia SEMPER POLONIA
01.01.1970

Stypendia SEMPER POLONIA

Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w 1998 r., adresowany jest do studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski. Jest jednym z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Minis...

czytaj dalej
01.01.1970

Nie jesteście sami

Od  2004 r. z Polski do państw Europy Zachodniej wyemigrowało już ponad 1,5 mln Polaków, głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i krajów Beneluksu. Podstawowe problemy emigrantów, uniemożliwiające im lub znacząco utrudniające asymilację w no...

czytaj dalej
Previous
Next

OFERTA FUNDACJI

Misją Fundacji SEMPER POLONIA jest kreowanie polonijnych elit. Wykształcona, kulturalna, otwarta na nowe technologie i wysportowana młodzież jest przyszłością Polonii. 
Cel ten realizujemy w oparciu o szereg programów i inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i sportowych skierowanych do młodych Polaków z zagranicy. Z myślą o kolejnych generacjach Polaków nie ustajemy w dziele promocji języka polskiego za granicą wspierając polskie szkoły, organizacje i media. Angażujemy się też w różne formy promowania w świecie polskich i polonijnych osiągnięć, także wśród obcokrajowców.

Dla uczniów i studentów

Dla szkół i uniwersytetów

Dla organizacji polonijnych i mediów

Dla stypendystów Fundacji

Dla stypendystów Fundacji