WNIOSEK Ex Libris POLONIA na 2014r.!

Szanowni Państwo,

Fundacja SEMPER POLONIA w ramach programu Ex Libris POLONIA wyposaża pracownie polonistyczne, szkoły i instytucje polskie w świecie w książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny, komputerowy i biurowy. Od 2012 r rozpoczęliśmy również dofinansowywanie działalności edukacyjnej szkół i organizacji. 

Informujemy, że wzorem ubiegłego roku opracowaliśmy wniosek zawierający wykaz książek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu celem ułatwienia wyboru przez Państwa najbardziej potrzebnych rzeczy. Prosimy Państwa także o wypełnienie kwestionariusza oraz ankiety, ponieważ dokumenty te są niezbędne do prawidłowej realizacji zgłoszonego przez Państwa zapotrzebowania. 

Wniosek do pobrania: 
1. kwestionariusz, 
2. ankieta, 
3. wniosek o doposażenie w książki, 
4. wniosek o doposażenie w pomoce naukowe, 
5. wniosek o doposażenie w sprzęt komputerowy i audiowizualny 6. wniosek o dofinansowanie działalności

Pomimo, że jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji zapotrzebowań z 2013 r. rozpoczęliśmy już zbieranie zapotrzebowań na 2014 rok. W 2014 r. planujemy utrzymanie dotychczasowych celów oraz zwiększenie liczby placówek objętych naszą pomocą zwracamy się z prośbą 
 o przesłanie do 15 października br. zapotrzebowań polskich i polonijnych placówek oświatowych na adres:

Fundacja SEMPER POLONIA

ul. Nowy Świat 33

00-029 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres:

exlibris@remove-this.semperpolonia.pl

Pracownie polonistyczne, katedry i lektoratu, które chcą uzyskać wsparcie powinny zagwarantować dostęp do przekazanych darów wszystkim studentom polskiego pochodzenia, 
 a w szczególności naszym stypendystom. 

Rozpatrywane będą tylko wnioski, które będą miały rekomendacje polskich placówek 

Wszystkie zainteresowane instytucje, które składały zapotrzebowania na 2013 r., 
 a jeszcze nie otrzymały darów mogą uzyskać informacje o przyznanych dotacjach i terminie realizacji pisząc na adres: exlibris@remove-this.semperpolonia.pl

16.09.2013 opublikowano w Komunikaty