Ważne dla stypendystów SEMPER POLONIA

Pieniądze będą jeszcze przed gwiazdką - ta wiadomość z pewnością ucieszy blisko 650 studentów polskiego pochodzenia z Argentyny, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, którzy decyzją komisji stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA zostali zakwalifikowani do objęcia ich programem wsparcia finansowego.

29 listopada 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA podpisała umowę dotacji nr 1/S/2012   z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP na realizację „Organizacji programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej za granicą”  oraz porozumienie, na mocy którego placówki dyplomatyczno-konsularne RP pomogą nam w podpisaniu umów ze studentami, wypłacą im pieniądze oraz przekażą książki. 

Liczymy, że od 10 grudnia 2012 r. nasi stypendyści z dowodami tożsamości będą mogli już zgłaszać się do konsulatów RP, celem realizacji umowy.

Osoby, które z różnych przyczyn losowych nie będą mogły osobiście podpisać umowy i odebrać pieniędzy mogą upoważnić notarialnie kogoś z rodziny bądź kolegów. Bez takiego poświadczonego przez notariusza upoważnienia nikt nie otrzyma wypłaty wsparcia finansowego. 

Jednocześnie przypominamy, że lista studentów, którzy otrzymają wsparcie finansowe w 2012  r. jest dostępna na portalu IUVENUM POLONIA i na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA. Część studentów otrzymała informację o przyznaniu wsparcia finansowego drogą mailową lub została powiadomiona przez przedstawicieli naszych Klubów Stypendystów.

Wszystkich studentów, którzy odbiorą wsparcie finansowe za 2012 r. prosimy o przesłanie drogą mailową potwierdzenia na adres Fundacji SEMPER POLONIA.  

Marek Hauszyld

29.11.2012 opublikowano w Komunikaty