VIII Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA

9 listopada 2017 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA,  które dokonało podsumowania działalności w latach 2015 – 2017. W trakcie obrad rezygnację z funkcji prezesa Zarządu złożył pan Marek Hauszyld, piastujący to stanowisko od chwili powstania SEMPER POLONIA.

Wybrano nową Radę Fundacji w składzie: Marek Hauszyld, Feliks Kulikowski, Jan Rurański, Krzysztof Szamałek i Krzysztof Ślusarski.

Nowo powołana Rada powierzyła funkcję przewodniczącego panu Krzysztofowi Ślusarskiemu, a na stanowisko prezesa Zarządu wybrano panią Urszulę Zyzik-Hauszyld.

opublikowano w Komunikaty