UWAGA STYPENDYŚCI! [AKTUALIZACJA]

Ze względów technicznych opóźnia się realizacja „Programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej za granicą” w 2012 r. Informujemy, że mimo wcześniejszych zapowiedzi wsparcie finansowe będzie możliwe do odbioru w Konsulatach RP od dnia 3 grudnia 2012 r.

Poniżej publikujemy listę studentów, którzy decyzją Komisji Stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA otrzymali wsparcie finansowe w 2012 r.

Dodatkowo zamieszczamy listę osób, które spełniły warunki regulaminu stypendialnego Fundacji  lecz liczba uzyskanych punktów uniemożliwiła przyznanie im wsparcia finansowego. Osoby te, w dniach 18-21 grudnia br. powinny zgłosić się do Konsulatów RP w celu sprawdzenia czy otrzymają wsparcie finansowe z listy rezerwowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące dalszej realizacji programu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji www.semperpolonia.pl

UWAGA! Ze studentami z Białorusi Fundacja SEMPER POLONIA nawiąże kontakt mailowy.

[AKTUALIZACJA] Z przyczyn niezależnych od Fundacji SEMPER POLONIA wypłata wsparcia finansowego opóźni się. O terminach wypłaty środków będziemy sukcesywnie informować na stronach internetowych.

20.11.2012 opublikowano w Komunikaty