Terminy składania wniosków stypendialnych w Ostrawie

Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje studentów, ubiegających się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA o obowiązujących w placówce terminach składania wniosków. Szczegóły w rozwinięciu.

Semestr wiosenny:

- do 1 marca – rejestracja wniosków przez studentów w ZESS (wraz z zeskanowanymi dokumentami: raportem z działalności na rzecz środowiska polonijnego, potwierdzonym przez przedstawiciela organizacji, w której student działa; zaświadczeniem z uczelni z ocenami i średnią ocen za ostatni ukończony semestr nauki – przetłumaczone przez studenta na język polski; zaświadczeniem potwierdzającym wysokość otrzymywanego stypendium z uczelni, w przypadku otrzymywania stypendiów z innych źródeł);

- do 10 marca – złożenie w urzędzie konsularnym oryginałów wymaganych dokumentów i załączników.

Semestr jesienny:

- do 1 sierpnia – rejestracja wniosków przez studentów w ZESS (wraz z zeskanowanymi dokumentami: raportem z działalności na rzecz środowiska polonijnego, potwierdzonym przez przedstawiciela organizacji, w której student działa; zaświadczeniem z uczelni z ocenami i średnią ocen za ostatni ukończony semestr nauki – przetłumaczone przez studenta na język polski; zaświadczeniem potwierdzającym wysokość otrzymywanego stypendium z uczelni, w przypadku otrzymywania stypendiów z innych źródeł);

- do 10 sierpnia – złożenie w urzędzie konsularnym oryginałów wymaganych dokumentów i załączników.

Studenci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy muszą dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW.

23.02.2012 opublikowano w Komunikaty