Terminy składania wniosków stypendialnych w Bułgarii

Ambasada RP w Sofii informuje studentów, ubiegających się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA o obowiązujących w placówce terminach składania wniosków.

 

Semestr wiosenny:


- do 1 marca  - rejestracja  wniosków przez studentów w ZESS (wraz z zeskanowanymi dokumentami: raportem z działalności na rzecz środowiska polonijnego, potwierdzonym przez przedstawiciela organizacji, w której student działa; zaświadczeniem z uczelni z ocenami i średnią ocen za ostatni ukończony semestr nauki; zaświadczeniem potwierdzającym wysokość otrzymywanego stypendium z uczelni, w przypadku otrzymywania stypendiom z innych źródeł).

- do 10 marca – złożenie w urzędzie konsularnym oryginałów wymaganych dokumentów i załączników

Semestr jesienny:


- do 1 sierpnia - rejestracja  wniosków przez studentów w ZESS

- do 10 sierpnia - złożenie w urzędzie konsularnym oryginałów wymaganych dokumentów i załączników

Studenci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy muszą dodatkowo przedstawić  dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów.

29.12.2011 opublikowano w Komunikaty