Rozstrzygnięto konkurs „Ocalmy od Zapomnienia – Czy trudno być Polakiem?”

Konkurs „Ocalmy od Zapomnienia – Czy trudno być Polakiem?” rozstrzygnięty! Decyzją jury najlepszą pracą nadesłaną na tegoroczną edycje konkursu okazał się esej Juli Gelvanauskaite z Litwy pt. „Odczucie własnej historii”.

10 grudnia 2012 r. komisja konkursowa w skład, której weszli: Marek Maluchnik 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Maria Wieczorkiewicz z Polskiego Radio dla Zagranicy, Joanna Świderska z TVP POLONIA, Maciej Rymkiewicz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Piotr Kołodziej - koordynator konkursu z ramienia Fundacji SEMPER POLONIA dokonała wyboru zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Ocalmy od Zapomnienia – Czy trudno być Polakiem?”.

Na tegoroczny konkurs nadesłano 27 prac z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Chorwacji, Niemiec oraz USA. Wśród ocenionych prac najlepszą okazał się esej Juli Gelvanauskaite pt. „Odczucie własnej historii”. II nagrodę przyznano Aylin Katarzynie Camkaya za pracę pt. „Kim jestem?”, III nagrodą uhonorowano  Wiolette Rucinski za pracę pt. „Czy trudno być Polakiem poza Polską?”, IV miejsce zajęła Jessika Klucz za pracę pt. „Polskość”, a V Jakub Łukoszek za pracę pt. „Duma narodowo-polska w mojej rodzinie” 

Jury konkursu postanowiło wyróżnić również: Gabrielę Wojniacką z Niemiec, Antonellę Wlidzić z Chorwacji, Irenę Capanovą z Litwy oraz Aleksandrę Barton z USA . 

Jako nagrody laureaci otrzymają wysokiej jakości sprzęt fotograficzny oraz sprzęt komputerowy, natomiast osoby wyróżnione wydawnictwa albumowe i książki. 
GRALUTUJEMY!   

Projekt wspiera finansowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”

14.12.2012 opublikowano w Komunikaty