"Ocalmy od zapomnienia" - na prace czekamy do 26 listopada

Przychylając się do próśb środowisk polonijnych wydłużamy termin przyjmowania prac w konkursie do 26 listopada.

Tematem VII edycji konkursu są relacje młodej Polonii ze swoimi rodzinami i ich bliskich z innymi narodami i grupami etnicznymi, obecnymi w ich najbliższym otoczeniu.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby w wieku 16-30 lat. Prace pisemne na zadany temat, nie krótsze niż 4 strony wydruku komputerowego lub maszynopisu, można przesyłać na adres Fundacji.

Szczegóły konkursu w załączonej informacji. 

19.11.2012 opublikowano w Komunikaty, Wiadomości