Konkurs „Ocalmy od zapomnienia” na ostatniej prostej

Przypominamy, że 15 listopada mija termin przyjmowania prac w konkursie „Ocalmy od zapomnienia”.

Tematem VII edycji konkursu są relacje młodej Polonii ze swoimi rodzinami i ich bliskich z innymi narodami i grupami etnicznymi, obecnymi w ich najbliższym otoczeniu.

Do udziału w konkursie Fundacja zaprasza osoby w wieku 16-30 lat. Prace pisemne na zadany temat, nie krótsze niż 4 strony wydruku komputerowego lub maszynopisu, można przesyłać na adres Fundacji.

Szczegóły konkursu w załączonej informacji. 

 

15.10.2012 opublikowano w Komunikaty