Polonijni liderzy z wizytą w Senacie RP

Uczestnicy "Szkoły Liderów" Fundacji SEMPER POLONIA A.D. 2011 spotkali się z senatorami Barbarą Borys-Damięcką i Andrzejem Personem. Dyskutowano m.in. o sytuacji Polonii w krajach pochodzenia uczestników szkolenia i planach życiowych polonijnej młodzieży.