Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Moskwie

Pomnik Karola Wojtyły – Jana Pawła II to dar Fundacji SEMPER POLONIA dla Wszechrosyjskiej Państwowej Biblioteki Literatury Obcej, w której od 1994 r. tworzony jest panteon najwybitniejszych umysłów świata. To pierwszy pomnik polskiego Papieża w Rosji.

Rzeźba dłuta Ołeksandra Wasiakina z Ukrainy oraz Ilii i Nikity Fioklinów z Rosji przedstawia naturalnych rozmiarów postać siedzącego Jana Pawła II z otwartą książką na kolanach. Pomnik ujmuje swoim realizmem i podobieństwem fizjonomii – łagodna twarz Ojca Świętego zwraca się w stronę wchodzących na dziedziniec biblioteki, jakby zapraszając do podjęcia rozmowy. Rzeźba ustawiona jest wśród pomników i popiersi wybitnych humanistów i mężów stanu, m.in. Leonarda da Vinci, Niccolo Machiavellego, Charlesa Dickensa i Abrahama Lincolna. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II zgromadziła w atrium moskiewskiej biblioteki ponad 200 osób, w tym wysokich przedstawicieli państwa polskiego, rosyjskiej inteligencji, kościoła prawosławnego i katolickiego, polityków, zagranicznych dyplomatów, jak również znanych twórców polskiej i rosyjskiej kultury oraz reprezentantów darczyńców i instytucji, dzięki którym spełniło się, choć nie za jego życia, jedno z największych marzeń Papieża Polaka – podróż do Rosji.

Wśród obecnych byli m.in. wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski oraz wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Fundację SEMPER POLONIA, która zorganizowała zbiórkę środków na budowę pomnika, reprezentował prezes Marek Hauszyld. Fragmenty utworów Jana Pawła II odczytał aktor Olgierd Łukaszewicz, wybrzmiały też kompozycje „Chaconne in memoria del Giovanni Paolo II” Krzysztofa Pendereckiego i „Te Deum” Łarisy Krytskiej.

Jak podkreślił podczas uroczystości przedstawiciel Patriarchatu Rosji A. Dikariew, twórczość filozoficzna, teologiczna i literacka Jana Pawła II jest bardzo bogata, dlatego odsłonięcie jego pomnika w tym miejscu jest bardzo uzasadnione.