Wyjaśnienie Prezesa Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA do komunikatu MSZ z dn. 03.04.2013 r.

W dniu 3 kwietnia br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poinformowało w komunikacie przekazanym i upowszechnionym przez Polską Agencję Prasową, o nieprzyznaniu dotacji publicznej Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej w ramach realizacji zadań w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”.

W komunikacie czytamy także:

(…) Wiceminister (Janusz Cisek – dop. red.) zaznaczył ponadto, że od kiedy środki na współpracę z Polonią rozdysponowuje MSZ mamy do czynienia z większą różnorodnością podmiotów, które je otrzymują. Według niego w okresie, kiedy pieniędzmi tymi dysponował Senat, większość środków trafiało do trzech dużych fundacji: Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Semper Polonia.

Jego zdaniem "brak pewnych standardów rozliczeniowych doprowadził do pewnego wykolejenia się misji w niektórych aspektach współpracy z Polonią". "Jeśli chodzi o sprawozdawczość niektórych dużych fundacji, które - sądzimy - inspirują niektóre enuncjacje prasowe, to ona jest na naprawdę bardzo złym poziomie i rezerwujemy sobie prawo do upublicznienia danych na ten temat w odpowiednim czasie" - powiedział Cisek.

Jak dodał, pojawiają się w tych sprawozdaniach kwestie karygodne, jak wykorzystywanie dotacji na przykład na oprawę obrazów, holowanie samochodu czy dorabianie kluczy. "Są fundacje, które pobierają opłaty od studentów, na programy stypendialne dla których MSZ przekazuje pieniądze" - dodał wiceminister. (…)

W związku z tą wypowiedzią, Fundacja SEMPER POLONIA pragnie poinformować, że nigdy w okresie realizacji fundacyjnego programu stypendialnego od 1997 r. nie pobierała opłat od studentów.  W 2012 r. w okresie realizacji programu z wykorzystaniem środków finansowych przekazanych przez MSZ, obecnego dysponenta środków pomocowych i rozwojowych dla młodzieży polonijnej, sytuacja była analogiczna. 

Nadmieniamy ponadto, że Fundacja SEMPER POLONIA rozliczając się z otrzymanej dotacji z MSZ, nie wykazała takich wydatków jak oprawa obrazów, holowanie samochodu czy dorabianie kluczy.

Prezes Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA

Marek Hauszyld

05.04.2013 opublikowano w Komunikaty