Weryfikacja wniosków stypendialnych na Litwie

Ambasada RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w dniach od 5 marca do 19 marca 2012r., w godzinach od 9:00 do 13:00 w  Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76,  będzie przyjmować do weryfikacji złożone elektronicznie wnioski o przyznanie bądź przedłużenie otrzymywania stypendium Fundacji SEMPER POLONIA w semestrze wiosennym roku akademickiego 2011/2012

Weryfikowane będą tylko prawidłowo wypełnione kompletne wnioski wraz z zeskanowanymi w formacie "pdf" wymaganymi załącznikami z  tłumaczeniami na język polski. Należy przyjść z wydrukiem potwierdzenia złożenia wniosku elektronicznie i z oryginałami dokumentów załączonych do formularza wniosku stypendialnego.

23.02.2012 opublikowano w Komunikaty