Ważne dla beneficjentów programu „Nie jesteście sami”

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, że 4 lipca 2014 r. podpisała umowę z MSZ RP na realizację projektu 196/2014 „Nie jesteście sami”. Trwająca ponad  trzy miesiące procedura związana z podpisaniem umowy przez Fundację z MSZ RP wynikała z konieczności złożenia nowego budżetu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji i jego uszczegółowienia, zgodnie z wymogami MSZ RP.

Przypominamy, że na sporządzenie nowych, prawidłowych kosztorysów, dostosowanych do wymogów i procedur konkursowych MSZ potrzebowaliście Państwo ponad dwa miesiące. Tyle trwała nasza korespondencja z organizacjami, którym została przyznana dotacja ze środków MSZ RP. Musicie Państwo liczyć się ze stawianymi przez MSZ RP wymogami zarówno przy składaniu wniosków, jak i rozliczaniu dotacji. O tym, komu i w jakiej wysokości zostały przyznane środki finansowe na realizację projektów w ramach konkursu „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą w 2014 r.” zadecydowała komisja konkursowa MSZ.

Ponownie informujemy, że środki finansowe na realizację projektów zostaną natychmiast przekazane Państwu po otrzymaniu podpisanej umowy o współpracy Fundacją SEMPER POLONIA.  

                                                                                    Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA

10.07.2014 opublikowano w Komunikaty