UWAGA STUDENCI!

13 maja 2013 r. Fundacja SEMPER POLONIA podpisała umowę na realizację projektu „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” w 2013 r. Ze względu na wyznaczony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych limit finansowy o stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się studenci z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowacji i Ukrainy, którzy w semestrze wiosennym 2012/2013 r. zostaną zakwalifikowani przez Komisję Stypendialną Fundacji do otrzymania stypendium poza tymi, którzy w czerwcu 2013 r. ukończą studia i nie będą kontynuować nauki w roku akademickim 2013/2014.  

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 r. placówki dyplomatyczno-konsularne RP będą uczestniczyły w weryfikacji i opiniowaniu dokumentacji stypendialnej tylko w przypadku dokumentów budzących wątpliwości. Szczegółowa weryfikacja wszystkich załączników zarejestrowanych przez studentów w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) zostanie przeprowadzona przez Fundację SEMPER POLONIA.

W związku z powyższym, do placówek RP zobowiązani są zgłosić się tylko i wyłącznie studenci, którzy w tym roku ubiegają się o stypendium SEMPER POLONIA po raz pierwszy, celem potwierdzenia swojego polskiego pochodzenia. O terminach zgłoszenia się do konsulatów Fundacja będzie informować studentów indywidualnie. 

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego dotyczące m.in. posiedzenia Komisji Stypendialnej, sposobu i terminu wypłat stypendiów oraz podpisania umów stypendialnych, itp. będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA. 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do p. Doroty Guz pod adres: dguz@remove-this.semperpolonia.pl

 

23.05.2013 opublikowano w Komunikaty