STYPENDIA SEMPER POLONIA PRZYZNANE!!!

Informujemy, iż w wyniku dokonanej przez Fundację SEMPER POLONIA szczegółowej weryfikacji oraz oceny wniosków stypendialnych zarejestrowanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym w 2014 r. stypendia dla studentów polskiego pochodzenia podejmujących studia w krajach swojego zamieszkania zostały przyznane. 

Poniżej publikujemy imienną listę studentów, którzy otrzymali stypendium SEMPER POLONIA w 2014 r. w ramach projektu „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” współfinansowanego ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.

Wypłata stypendiów nastąpi na wskazane przez Stypendystów konta bankowe po otrzymaniu przez Fundację:


•    oryginału wypełnionej i czytelnie podpisanej przez Stypendystę umowy stypendialnej  /formularz umowy wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie przesłany przez Fundację na adres mailowy Stypendysty podany w systemie ZESS/ oraz 


•    oryginału oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie korepetycji /zarejestrowanego przez Stypendystę w systemie ZESS/. 

Oryginały ww. dokumentów należy przesłać na poniższy adres w trybie pilnym! 
Fundacja SEMPER POLONIA 
ul. Wąwozowa 4 lok.105, 02-796 Warszawa
(z dopiskiem „STYPENDIA”) 

UWAGA! W przypadku nie otrzymania przez Fundację któregoś z wymienionych dokumentów bądź nieprawidłowego wypełnienia umowy stypendialnej stypendium nie zostanie wypłacone. 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy dguz@semperpolonia.pl. 

09.10.2014 opublikowano w Komunikaty