Stypendia SEMPER POLONIA na 2015 r. przyznane !!!

Informujemy, iż w wyniku dokonanej przez Fundację SEMPER POLONIA szczegółowej weryfikacji oraz oceny wniosków stypendialnych zarejestrowanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) w 2015 r. stypendia dla studentów polskiego pochodzenia podejmujących studia w krajach swojego zamieszkania zostały przyznane.
Poniżej publikujemy imienną listę studentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania stypendium SEMPER POLONIA w 2015 r. w ramach projektu „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”,  finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.
Nadmieniamy, iż w przypadku braku zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zwiększenie liczby stypendystów na Litwie i w Serbii opublikowana poniżej lista może ulec zmianie . O wszelkich ustaleniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Fundacji!
Wypłata stypendiów nastąpi na wskazane w umowach  konta bankowe po otrzymaniu przez Fundację:
•    oryginału wypełnionej i czytelnie podpisanej przez Stypendystę umowy, która wraz  ze szczegółowymi informacjami zostanie przesłany przez Fundację na adres mailowy Stypendysty podany w systemie ZESS/ ;
•    oryginału oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie korepetycji /zarejestrowanego przez Stypendystę w systemie ZESS/.
Oryginały ww. dokumentów w trybie pilnym  należy przesłać na poniższy adres :
Fundacja SEMPER POLONIA
ul. Wąwozowa 4,  lok.105, 02-796 Warszawa
(z dopiskiem „STYPENDIA”)
UWAGA! W przypadku nie otrzymania przez Fundację któregoś z wymienionych dokumentów bądź nieprawidłowego wypełnienia umowy stypendialnej stypendium nie zostanie wypłacone. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy dguz@semperpolonia.pl.

06.10.2015 opublikowano w Komunikaty