Podpis do zdjęcia. Fot. Archiwum

Podpis do zdjęcia. Fot. Archiwum

Stypendia FSP: Kto nie chce pieniędzy?

Już 3 lutego w siedzibie Fundacji SEMPER POLONIA będą obradować przedstawiciele Biura Polonijnego Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji SEMPER POLONIA. W trakcie spotkania zapadną kluczowe decyzje w sprawie zasad przyznawania stypendiów.

 

Nie chcą decydować o swoim losie

Wydarzenie wywołuje spore emocje wśród polonijnych beneficjentów funduszu, którzy - zgodnie z wolą Komisji Stypendialnej - będą mieć wpływ na kształt nowego sytemu. Biorąc udział w ankiecie serwisu IUVENUM POLONIA mogą oni wyrazić swoje opinie, uwagi i sugestie dotyczące sytemu. Do tej pory w stypendialnym sondażu wzięło udział przeszło 150 byłych i obecnych podopiecznych Fundacji, głównie z takich krajów jak Litwa, Czechy i Ukraina.

 

– Biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku wspieramy blisko 1,6 tys. młodych Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej, a ogólna liczba stypendystów przekroczyła już 10 tys., ilość odpowiedzi na ankietę jest ciągle niesatysfakcjonująca – smuci się prezes Fundacji SEMPER POLONIA, członek komisji stypendialnej Marek Hauszyld. – Wiele do myślenia daje brak odzewu na ankietę ze strony takich krajów jak Rosja czy Kazachstan, gdzie mamy kilkudziesięciu stypendystów – akcentuje.   

 

Za dużo chętnych, za mało pieniędzy

Dyskusja nad zmianą formuły systemu stypendialnego Fundacji SEMPER POLONIA jest pokłosiem rosnącej z każdym rokiem liczby studentów polonijnych ubiegających się o stypendia, której nie towarzyszy jednak proporcjonalny wzrost środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

 

– Zachodzi więc konieczność zmiany systemu przyznawania stypendiów. Musimy tak go zmodyfikować, by nie zmniejszać wartości nominalnej stypendiów i przyznawać je najlepszym – tłumaczy Marek Hauszyld. – Od 17 stycznia 2011 r. nad nowym systemem stypendialnym SEMPER POLONIA pracuje specjalna komisja, która do końca lutego br. przygotuje nowy system kryteriów przyznawania stypendiów dla młodzieży polonijnej. 3 lutego efekty jej pracy zostaną z konfrontowane z opiniami stypendystów – informuje prezes Fundacji SEMPER POLONIA.

 

Jest jeszcze czas  

Prezes Hauszyld podkreśla, że to właśnie głosy stypendystów będą miały duży wpływ na ostateczny kształt systemu. – Jest jeszcze czas, by zainteresować się tematem i zatroszczyć się o - jakby nie było - swoją przyszłość – puentuje.   

 

Obecnie wysokość stypendiów Fundacji SEMEPR POLONIA determinuje głównie średnia ocen ze studiów polonijnych studentów oraz ich aktywność na rzecz Polonii i Polski. 

GR

21.12.2011 opublikowano w Aktualności