Stypednysto z Litwy

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie informuje o terminach wypłaty stypendiów.

Wypłaty będą realizowane w dniach: 14, 17, 18, 19 grudnia 2012 r. w godz. 9-13 w siedzibie urzędu przy ul. Smėlio 22A.

Student, odbierający stypendium, powinien okazać:
1. ważny dokument tożsamości
2. ważną legitymację studencką

Osoby, które z różnych przyczyn losowych nie będą mogły osobiście podpisać umowy i odebrać pieniędzy mogą upoważnić notarialnie kogoś z rodziny bądź kolegów. Bez takiego poświadczonego przez notariusza upoważnienia nikt nie otrzyma wypłaty wsparcia finansowego.

11.12.2012 opublikowano w Komunikaty