Przyszli dyplomaci w SEMPER POLONIA

We wtorek 4 marca naszą Fundację odwiedziła grupa słuchaczy Akademii Dyplomacji wraz z wykładowcami Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego. Przyszli polscy konsule i ambasadorzy poznali historię i osiągnięcia SEMPER POLONII, a także zapoznali się z planami programowymi naszej Fundacji na 2013 r.

Głównym zadaniem Akademii Dyplomacji, państwowej jednostki budżetowej podlegającej Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, jest kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych członków polskiej służby zagranicznej. Ważną rolą Instytutu jest również upowszechnianie wiedzy o polskiej służbie zagranicznej oraz jej historii.  Instytut zajmuje się  organizacją szkoleń, w tym kursów specjalistycznych, językowych oraz szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Organizuje seminaria i konferencje oraz prowadzi działalność wydawniczą. Istotnym założeniem funkcjonowania Instytutu jest podjęcie szerokiej współpracy z partnerami w kraju i zagranicą.

Wizyta w SEMPER POLONIA była okazją dla słuchaczy Akademii na poznanie specyfiki działań organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Dwugodzinna dyskusja studentów z prezesem Fundacji p. Markiem Hauszyldem i pracownikami SEMPER POLONIA dotyczyła m.in. sposobów efektywnej aktywizacji środowisk młodej Polonii, włączania młodych osób polskiego pochodzenia w działania na rzecz upowszechniania polskości i polskiej racji stanu w krajach zamieszkania Polonii, potrzebach współczesnej emigracji - tzw. emigracji unijnej oraz roli placówek dyplomatycznych RP w życiu lokalnych środowisk polskich. 

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono problemom, jakie niesie z sobą działalność pożytku publicznego w ww. obszarach. 

Młodzi gości Fundacji poznali też historię i osiągnięcia SEMPER POLONIA. Z uznaniem odnieśli się do informacji o zaangażowaniu stypendystów SEMPER POLONIA w wybory parlamentarne na Litwie oraz zaangażowaniu Fundacji w budowę pomnika Jana Pawła II w Moskwie. Zaznajomili się też ze szczegółami działalności programowej Fundacji na 2013 r. 

fsp

04.03.2013 opublikowano w Aktualności