Młoda Polonia na sportowo

Już po raz jedenasty pomorskie Sztutowo gości uczestników Międzynarodowego Zlotu Młodzieżowych Animatorów Sportu (MZMAS). Impreza organizowana przez Fundację SEMPER POLONIA i Elbląski Szkolny Związek Sportowy gromadzi w tym roku blisko 150 uczniów, nauczycieli i trenerów z Szkolnych i Polonijno-Szkolnych Klubów Olimpijczyka z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Zlotowiczów odwiedził m.in. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

 

Promują aktywność fizyczną…

Ideą MZMAS jest upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród Polonii. – Promujemy wartości, jakie niesie ze sobą sport w pogłębieniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji edukacyjnych. Nie bez znaczenia są także edukacyjne i integracyjne walory wymiany młodzieży szkolnej – wyjaśnia cele imprezy Iwona Ponichtera, koordynator Zlotu z ramienia Fundacji SEMPER POLONIA. I zaznacza, że jest również znakomitym forum wymiany wiedzy i doświadczeń opiekunów szkolnych klubów olimpijczyka z kraju i zagranicy w zakresie pracy z młodzieżą.

… turystykę i patriotyzm

Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu to nie tylko rywalizacja. Przez blisko dwa tygodnie (zlot odbywa się w dniach 16 - 28 sierpnia) jego uczestnicy będą poznawać najciekawsze miejsca województwa pomorskiego i nawiązywać nowe kontakty na tradycyjnych zlotowych dyskotekach. Z pewnością nie zabraknie też okazji, by popływać w Bałtyku.

– Celem zlotu jest również kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży polonijnej, m.in. poprzez odwiedzanie miejsc związanych z historią Polski – dodaje Iwona Ponichtera przypominając, że w czasie II wojny światowej w Sztutowie funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. Obecnie na jego terenach znajduje się Muzeum, które odwiedzą uczestnicy zlotu.

Poznają zasady, trenują i rywalizują

W programie tegorocznego zlotu znalazły się takie dyscypliny jak koszykówka uliczna, siatkówka i piłka nożna plażowa, biegi przełajowe, triathlon, tenis stołowy, unihokej, warcaby 100 polowe, pięciobój nowoczesny, biathlon, a nawet… rzut podkową i fitness. Zajęcia sportowe odbywa się m.in. na stadionie KS „Bałtyk”, w hali sportowej i kompleksie boisk przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Sztutowie, basenie OW „Promyk” oraz na sztutowskich plażach.

Każdy dzień upłynie zlotowiczom pod znakiem innego sportu – porannemu poznawaniu zasad i specyfiki danej dyscypliny towarzyszy tradycyjnie mini turniej, który wyłania zawodników i drużyny najlepiej radzących sobie w danym sporcie. 

Marszałek gwiazdą NBA?

W zajęciach z koszykówki, które wpleciono w uroczystość inauguracji Zloty, znakomite umiejętności pokazał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, który w czwartek 18 sierpnia zawitał do Sztutowa. Jeden z młodych sportowców zażartował nawet, że z taką formą marszałek powinien zgłosić się na staż do zespołu ligi NBA. 

Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu Sztutowo 2011 jest finansowany ze środków Senatu RP.

GR – 19.08.2011

29.12.2011 opublikowano w Aktualności