VII Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA

10 marca 2015 r. odbyło się w Warszawie VII Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA, w trakcie którego dokonano oceny działalności w latach 2011 – 2015.Fundatorzy i Darczyńcy z troską odnieśli się do informacji Zarządu, że od czasu przesunięcia finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą z Senatu RP do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ograniczane  są możliwości działania Fundacji, o czym świadczą zmniejszające się z roku na roku dotacje przyznawane na realizację programów SEMPER POLONIA. Istniejąca procedura konkursów ofert składanych przez organizacje pozarządowe i instytucje do MSZ jest daleka od transparentności, a znaczący dorobek i znaczenie oferty programowej takich organizacji jak Fundacja SEMPER POLONIA nie jest brany pod uwagę. Najbardziej niepokojące jest zmniejszenie znaczenia programu stypendialnego oraz towarzyszących mu projektów, co służyło realizacji naszej misji jaką jest odbudowywanie znaczenia i roli elit polonijnych w świecie.   

Uczestnicy Zgromadzenia udzielili absolutorium ustępującej Radzie i Zarządowi. Wybrano nową Radę na trzyletnią kadencję w składzie: Feliks Kulikowski /przewodniczący/, Marek Michałowski, Jan Rurański, Krzysztof Szamałek, Krzysztof Ślusarski, Urszula Zyzik – Hauszyld. 

Na zakończenie obrad przewodniczący Feliks Kulikowski życzył Zarządowi, pracownikom i sympatykom SEMPER POLONIA wytrwałości w pracy na rzecz Polonii i Polaków w świecie. /xxl/

opublikowano w Aktualności