Ocalmy od Zapomnienia

Konkurs „Ocalmy od Zapomnienia” jest wiodącym projektem programu „Ocalmy od Zapomnienia”. Skierowany jest on do środowisk polonijnych na całym świecie. Fundacja co roku ogłasza nowy temat konkursu na który jego uczestnicy piszą pracę najczęściej dokumentujące kulturalny i gospodarczy wkład Polaków w rozwój innych państw, bądź polskie losy. 

Tematy konkursu z lat poprzednich: 
2009 - „Ocalmy od Zapomnienia – utrwalone w kadrze”;
2010 - „Ocalmy od Zapomnienia – polskie losy”; 
2011 - „Ocalmy od Zapomnienia – dzieje polskiej przedsiębiorczości”.

W 2012 r. Fundacja zamierza ogłosić konkurs pod tytułem „Mapa wspomnień Polonii”. Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie relacji przedstawicieli starszego pokolenia Polonii, związanych z ich miejscem pochodzenia – Polska lub Kresy Wschodnie, oraz miejscem aktualnego zamieszkania (uczestnicy konkursu będą pytać o wspomnienia związane różnymi aspektami funkcjonowania człowieka w lokalnych środowiskach – kwestie społeczne, kultura, praca, tak aby ukazać dawne genius loci danego miejsca).