Wspieranie rozwoju polonijnych grup kulturalnych i zespołów folklorystycznych

Polacy mieszkający poza granicami kraju kultywują swoje związki z Ojczyzną na różne sposoby. Przez edukację, sport, ale przede wszystkim przez kulturę i folklor.

Na całym świecie działa kilkaset polonijnych grup folklorystycznych, które prezentując charakterystyczne dla różnych regionów Polski zwyczaje, stroje i tańce ludowe, a także coraz częściej nowe trendy w polskiej kulturze, upowszechniają wiedzę o Polsce i Polakach, dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej i promują wśród rodaków takie wartości jak patriotyzm, empatia, tolerancja,  szacunek, postęp, rozwój osobisty. Kształtują też gusta i wzorce zachowań w środowiskach polonijnych, z którymi są związane.

Działalność większości zespołów finansowana jest ze składek członkowskich artystów i ich rodzin, a także przez sponsorów, instytucje państwowe w krajach działalności poszczególnych grup jak i z Polski, w tym szczególnie ze środków Kancelarii Senatu. Grom tych środków przeznaczana jest  na bieżącą działalność zespołów, przez co niemożliwym jest poczynienie inwestycji rozwojowych. A te – jak tłumaczą opiekunowie grup – są konieczne, bo polski folklor jest niezwykle żywy, a polska kultura współczesna dynamiczna. Przekonują, że trwanie w niezmienionej formie, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, to pierwszy krok do zgubnej rutyny.

Obszary, jakie planujemy objąć programem to:

-  zapewnienie zaplecza lokalowo-treningowego na potrzeby zespołów - bolączką wielu grup jest brak stałego miejsca, w którym mogą odbywać się próby zespołów; 
- poszerzanie kadr instruktorskich - wzrost liczby członków zespołów wymusza włączenie w działalność grup owych trenerów, choreografów;
- zakup środków trwałych wykorzystywanych w działalności zespołów - ludowe uniformy wielu grup liczą kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat i były wykorzystywane już przez rodziców obecnych tancerzy. 
- wydarzenia o charakterze losowym wpływające na rozwój grup. 

 

Wszelkich informacji o naborze udziela koordynator programu:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Wspieranie rozwoju polonijnych grup kulturalnych i zespołów folklorystycznych