TORONTO

Uniwersytet w Toronto jest najlepszym w Kanadzie uniwersytetem badawczym, figuruje na ósmym miejscu w skali światowej w kategorii osiągnięć humanistycznych. Istnieje na nim silny Wydział Slawistyki. Częścią Wydziału Slawistyki Uniwersytetu są studia polonistyczne, które są jednym z największych i najprężniejszych programów tego typu w Ameryce Północnej. 

Co roku w zajęciach polonistycznych bierze udział ok. 90 studentów pochodzenia polskiego. Polonistyka w Toronto aby sprostać wielorakim wyzwaniom oferuje osiem zróżnicowanych kursów z literatury i kultury na poziomie licencjatu i studiów podyplomowych. Jako jeden z niewielu programów proponuje nauczanie języka polskiego na trzech poziomach zaawansowania (dla początkujących, średnio- i zaawansowanych). Studenci, którzy ukończyli trzy poziomy języka otrzymują specjalne zaświadczenie o uniwersyteckiej kompetencji językowej. Istnienie trzech poziomów nauczania języka jest ważne ze względu na wymagania językowe wielu innych programów uniwersyteckich. 

Poza dynamiczną działalnością akademicką uczelnia od kilku lat organizuje konferencje międzynarodowe, sympozja, odczyty, a także promocje nowych publikacji dotyczących Polski.

22.01.2012 opublikowano w Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach