MANITOBA

Uniwersytet Manitoba jest największą uczelnią akademicką centralnej Kanady, na której studiuje 30 tysięcy studentów. Lektorat Języka Polskiego jest częścią Departamentu Germanistyki i Slawistyki oraz interdyscyplinarnego programu Central and East European Studies. Studenci poszczególnych programów językowych mają możliwość wyboru języka polskiego, jako przedmiotu uzupełniającego. 

Lektorat Języka Polskiego na Uniwersytecie Manitoba jest jedyną placówką w centralnej Kanadzie. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Winnipeg w zakresie korzystania z lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Manitoba. Lektorat Języka Polskiego na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba istnieje od lat 50-tych.

 Obecnie, zgodnie z podpisaną przez Fundację umową z uczelnią, został zaangażowany w drodze konkursu na okres 5 lat lektor języka polskiego, który poprowadzi zajęcia dla studentów, którzy uczą się języka polskiego na trzech kursach dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych oraz kultury polskiej. Na podkreślenie zasługuje rola Konsula Generalnego w Toronto (przy wsparciu środowiska polonijnego) w zawarciu i realizacji tej umowy. Z myślą o kolejnych generacjach Polaków jak i Kanadyjczykach zainteresowanych kulturą Polski, jako jednego z większych członków Unii Europejskiej, oferowany jest kurs kultury polskiej (w języku angielskim), jak również wakacyjne kursy języka polskiego w Polsce. Lektorat promuje literaturę i język polski wśród młodzieży szkolnej, organizując na uczelni specjalne spotkania dla uczniów szkół średnich w Winnipegu. 

Doraźna pomoc ze strony Polski w finansowaniu kursów języka polskiego w latach 2010 - 2015 w wysokości 30 tys. CAD rocznie pozwoli władzom uniwersytetu na ewaluację programu Języka i Kultury Polskiej i rozpatrzenie na koniec tego okresu przejęcia całości kosztów utrzymania programu przez administracje Uniwersytetu Manitoba. Dodatkowo chcemy zainteresować lektora i studentów do włączenia się w projekty realizowane przez Fundację, m.in. portal IUVENUM POLONIA oraz program "Ocalmy od zapomnienia". Chcemy też propagować włączenie się młodych ludzi w działania na rzecz organizacji polonijnych

Celem projektu jest:

  • zapewnienie stałego programu Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba, którego koszt prowadzenia zostanie przejęty po okresie umownym przez władze uniwersyteckie,
  • zachęcenie młodzieży polskiego pochodzenia do podtrzymania i rozszerzenia znajomości języka polskiego,
  • przybliżenie młodzieży akademickiej polskiego życia kulturalnego, politycznego, a także polskiej historii i literatury. 
  • zainteresowanie młodej Polonii działalnością na rzecz organizacji polonijnych.
22.01.2012 opublikowano w Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach