Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach

Fundacja aktywnie wpiera inicjatywy tworzenia na zagranicznych uczelniach kursów języka polskiego, programów językowych i polskich katedr. Dzięki zaangażowaniu Fundacji możliwym było m.in. utworzenie Katedry Studiów Polskich na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.  

Aktualnie Fundacja obejmuje wsparciem dwa uniwersytety w Kanadzie:

- największą uczelnią akademicką centralnej Kanady - Uniwersytet Manitoba
- najlepszy ośrodek badawczy w tym kraju - Uniwersytet w Toronto.

Wszelkich informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17MANITOBA

Uniwersytet Manitoba jest największą uczelnią akademicką centralnej Kanady, na której studiuje 30 tysięcy studentów. Lektorat Języka Polskiego jest częścią Departamentu Germanistyki i Slawistyki oraz interdyscyplinarnego programu Central and East European Studies. Studenci poszczególnych programów językowych mają możliwość wyboru języka polskiego, jako przedmiotu uzupełniającego. 

Lektorat Języka Polskiego na Uniwersytecie Manitoba jest jedyną placówką w centralnej Kanadzie. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Winnipeg w zakresie korzystania z lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Manitoba. Lektorat Języka Polskiego na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba istnieje od lat 50-tych.

 Obecnie, zgodnie z podpisaną przez Fundację umową z uczelnią, został...

więcej»

TORONTO

Uniwersytet w Toronto jest najlepszym w Kanadzie uniwersytetem badawczym, figuruje na ósmym miejscu w skali światowej w kategorii osiągnięć humanistycznych. Istnieje na nim silny Wydział Slawistyki. Częścią Wydziału Slawistyki Uniwersytetu są studia polonistyczne, które są jednym z największych i najprężniejszych programów tego typu w Ameryce Północnej. 

Co roku w zajęciach polonistycznych bierze udział ok. 90 studentów pochodzenia polskiego. Polonistyka w Toronto aby sprostać wielorakim wyzwaniom oferuje osiem zróżnicowanych kursów z literatury i kultury na poziomie licencjatu i studiów podyplomowych. Jako jeden z niewielu programów proponuje nauczanie języka polskiego na trzech poziomach zaawansowania (dla początkujących, średnio- i zaawansowanych). Studenci, którzy ukończyli trzy...

więcej»