Szansa dla maturzystów

Adresatem „Szansy dla maturzystów” są uczniowie szkół średnich polskiego pochodzenia pragnący kontynuować naukę na studiach wyższych w krajach swojego zamieszkania. W ramach programu prowadzone są kursy i zajęcia dokształcające w języku urzędowym kraju zamieszkania maturzysty. 

Realizację programu Fundacja SEMPER POLONIA rozpoczęła w 1998 roku na Litwie i na Białorusi. Przez 13 lat realizacji programu z kursów „Szansy...” i repetytoriów „Wyrównać szanse” skorzystało prawie 10 000 maturzystów z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Czech, Rumunii, Rosji oraz Serbii i Ukrainy. Sukcesem jest fakt, że współczynnik młodzieży, która dostała się na studia wyższe wzrósł z 25 do 90%. 

W trakcie kursów przygotowawczych uczniowie w kilkunasto-osobowych grupach uczestniczyć będą w cyklu wykładów z kilku wybranych przez siebie przedmiotów (m.in. matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii), które będą prowadzone w językach narodowych (z wyjątkiem zajęć z języka polskiego) i stanowić będą formę repetytorium przed egzaminami maturalnymi oraz wstępnymi na wyższe uczelnie. Wykładowcami tych kursów będą w większości nauczyciele akademiccy oraz, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich. 

W realizacji kursów- współpraca z kadrą pedagogiczno-dydaktyczną organizującą i prowadzącą kursy oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w krajach realizacji tego programu - pomagać będą tradycyjnie stypendyści SEMPER POLONIA.

Ważnym aspektem „Szansy dla maturzystów” jest udział uczestników w częściowym pokrywaniu kosztów związanych z realizacją tego programu, który kształtuje się na poziomie ok. 15-20% wartości kursów.

Wszelkich informacji o programie udziela:
Dorota Guz
E-mail: dguz@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

 Partnerzy

Stałymi partnerami Fundacji SEMPER POLONIA przy realizacji programu „Szansa dla maturzystów” są następujące podmioty: Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils i Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. Stefana Batorego w Rezekne (Łotwa), Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie (Czechy), Centrum Edukacyjno -Kulturalno-Translatorskie „Poloniusz - Pegaz” w Belgradzie (Serbia),Związek Polaków w Rumunii, Odeska Specjalizowana Ogólnokształcąca Szkoła nr 121 I-III stopnia z rozszerzonym nauczaniem języków obcych ( Ukraina), Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach (Mołdawia), , Orenburskie obwodowe Centrum Kulturalno-Oświatowe „Czerwone Maki” (Rosja i Młodzieżowe Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” (Kazachstan). Naszym nowym partnerem od 2012 r. przy realizacji kursów „Szansy” została Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu.