Stypendia SEMPER POLONIA

Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w 1998 r., adresowany jest do studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski. Jest jednym z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r. z Senatem RP. 

Celem programu stypendialnego jest przede wszystkim:

•  wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających i studiujących poza granicami Polski;
•  wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
•  budowanie polskiego lobby w krajach zamieszkania naszych stypendystów.

O stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania  Regulaminu Stypendialnego Fundacji...

więcej»