Polonijny sport dzieci i młodzieży

Od 2002 r. Fundacja SEMPER POLONIA prowadzi program "Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka", którego celem jest  tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz promocja idei olimpijskiej wśród młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej poza granicami naszego kraju. Polonijno- Szkolne Kluby Olimpijczyka (P-SzKOl) działają społecznie przy szkołach polskich i organizacjach polonijnych.

 W latach 2002 - 2010 powstały 53 Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka, które działają w 20 krajach świata i obejmują swoim zasięgiem ponad 4 tysiące uczniów polskich szkół oraz młodzieży zrzeszonej w organizacjach polonijnych za granicą. Fundacja, w ramach programu, nie tylko zainspirowała organizowanie dodatkowych zajęć dla utalentowanej sportowo młodzieży, przekazywała powstającym klubom sprzęt sportowy, materiały dydaktyczno-instruktażowe i książki o tematyce sportowej.

Polonijne Kluby Sportowe funkcjonują w ramach programu realizowanego przez Fundację pn. Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży. Od 2008 r. pomogliśmy utworzyć i wspieraliśmy finansowo ze środków Senatu 7. klubów sportowych w 6. krajach (Austria, Irlandia, Kanada, Litwa, Ukraina, Wielka Brytania) . Pierwszym  klubem, który powstał  przy udziale Fundacji to reaktywowany po latach LKS „Pogoń” Lwów. Program ten umożliwia Polakom zamieszkałym za granicą uprawianie sportu poprzez zrzeszanie się w klubach lub organizacjach sportowych.

Uczestnicy programów Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka oraz Polonijne Kluby Sportowe zapraszani są na  imprezy sportowe współorganizowane przez SEMPER POLONIA.

W 2012 roku Fundacja SEMPER POLONIA w ramach programu Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży będzie współorganizowała:
- Międzynarodowe Biegi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie (Litwa)
- Polonijny Turniej Piłkarski ORLIKI 2012 w Kwidzyniu
- Polonijne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Łowiczu
- Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Organizatorów Sportu w Sztutowie

Wszelkich informacji o programie udziela:

Iwona Ponichtera
E-mail: iponichtera@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Polonijny sport dzieci i młodzieży, Oferta Fundacji, Dla uczniów i studentów