Polonijny sport dzieci i młodzieży

Od 2002 r. Fundacja SEMPER POLONIA prowadzi program "Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka", którego celem jest  tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz promocja idei olimpijskiej wśród młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej poza granicami naszego kraju. Polonijno- Szkolne Kluby Olimpijczyka (P-SzKOl) działają społecznie przy szkołach polskich i organizacjach polonijnych.

 W latach 2002 - 2010 powstały 53 Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka, które działają w 20 krajach świata i obejmują swoim zasięgiem ponad 4 tysiące uczniów polskich szkół oraz młodzieży zrzeszonej w organizacjach polonijnych za granicą. Fundacja, w ramach programu, nie tylko zainspirowała organizowanie dodatkowych zajęć dla utalentowanej sportowo młodzieży, przekazywała powstającym klubom sprzęt sportowy, materiały dydaktyczno-instruktażowe i książki o tematyce sportowej.

więcej»