Nie jesteście sami

Od  2004 r. z Polski do państw Europy Zachodniej wyemigrowało już ponad 1,5 mln Polaków, głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i krajów Beneluksu. Podstawowe problemy emigrantów, uniemożliwiające im lub znacząco utrudniające asymilację w nowym środowisku, to przede wszystkim:

  •  brak środków, zwłaszcza finansowych, na zagospodarowanie się, adaptację i życie w nowym kraju i w nowym miejscu zamieszkania;
  • niskie wykształcenie, nie gwarantujące stałego i legalnego zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy;
  • nieznajomość języka kraju aktualnego zamieszkania;
  • nieznajomość prawa kraju aktualnego pobytu, w tym zwłaszcza emigracyjnego, prawa pracy i dotyczącego ubezpieczeń społecznych.  


Fundacja SEMPER POLONIA współpracuje z licznymi środowiskami polonijnymi na świecie, specjalizującymi się w rozwiązywaniu problemów polskiej emigracji. Dotyczy to w szczególności organizacji polonijnych w krajach, gdzie występują największe skupiskach polskiej emigracji zarobkowej i gdzie problemy są najpoważniejsze, a pomoc prawna i psychologiczna najbardziej potrzebna. 
Program ma na celu: 

  • wsparcie finansowe i organizacyjne biur porad prawnych i życiowych, zorganizowanych z inicjatywy Fundacji SEMPER POLONIA oraz innych, służących pomocą prawną i życiową Polakom za granicą; 
  • eliminację zjawiska wykluczenia społecznego, ze względu na nieznajomość prawa, nieznajomość języka urzędowego i realiów życia w krajach zamieszkania;
  • organizację szkoleń liderów środowisk polonijnych w zakresie komunikacji społecznej (m.in. wystąpień publicznych, sztuki prezentacji i wywierania wpływu), wychodzenia z sytuacji kryzysowych, radzenia sobie ze stresem, mediacji i negocjacji;
  • profesjonalizację działalności organizacji polonijnych, specjalizujących się w pomocy i wspieraniu Polaków, przebywających za granicą.Szczegółowych informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

opublikowano w Programy Fundacji, Nie jesteście sami, Oferta Fundacji, Dla organizacji polonijnych i mediów

Pliki:
wniosek_PROJEKTY.doc108 K