Ex Libris Polonia

Program tworzenia i wyposażania polskich księgozbiorów za granicą „Ex Libirs POLONIA” został zainicjowany w 1998 r. Ma on na celu wyposażenie organizacji polonijnych, bibliotek parafialnych, polskich placówek edukacyjnych oraz pracowni polonistycznych na wyższych uczelniach w książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny. 

W 2008 r. uruchomiliśmy elektroniczny system informacji o zasobach placówek polonijnych (ESI). Pozwala to nam na bieżącą kontrolę stanu wyposażenia organizacji polonijnych, oceny ich potrzeb i zasadności składanych wniosków o doposażenie. 

Pracownie polonistyczne, które funkcjonują w ramach struktur zagranicznych uczelni – wydziałów, instytutów i zakładów filologicznych czy centrów języka i kultury polskiej – są kluczowymi partnerami Fundacji w ramach programu Ex Libris POLONIA. Zgodnie z założeniami Fundacji pracownie polonistyczne, oprócz funkcji dydaktycznych, pełnią rolę centrów polonijnych, a dostęp do ich księgozbiorów staje się coraz bardziej powszechny dla Polonii i osób polskiego pochodzenia oraz wszystkich cudzoziemców zainteresowanych wiedzą o Polsce. Chcemy, aby uczelnie otwierały się szerzej wobec mniejszości polskiej.  

Inną grupę beneficjentów programu stanowią szkoły, biblioteki parafialne i publiczne posiadające działy poloników, domy polskie, towarzystwa i stowarzyszenia kulturalne, a także inne podmioty promujące polską kulturę. 

Dzięki naszej pomocy młodzież  polskiego pochodzenia oraz środowiska polonijne mogą swobodnie korzystać z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego i komputerowego. W codzienne działania polskich i polonijnych placówek oświatowych włączają się Kluby Stypendystów, które organizują zajęcia pozalekcyjne oraz mają możliwość poznawania działań polskich i polonijnych placówek oświatowych. 

Pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny i komputerowy kupujemy w trybie przetargowym, a następnie wraz z książkami przygotowujemy do wysyłki za granicę. Wszystkie przekazywane dary są specjalnie sygnowane znakiem „Ex Libris POLONIA”, aby dary nie miały anonimowego charakteru i informowały o donatorach. Aby dostarczyć dary do poszczególnych okręgów konsularnych i placówek oświatowych Fundacja korzysta z pomocy wielu firm i instytucji.

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Iwona Ponichtera
E-mail: iponichtera@remove-this.semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Ex Libris Polonia