Ex Libris Polonia

Program tworzenia i wyposażania polskich księgozbiorów za granicą „Ex Libirs POLONIA” został zainicjowany w 1998 r. Ma on na celu wyposażenie organizacji polonijnych, bibliotek parafialnych, polskich placówek edukacyjnych oraz pracowni polonistycznych na wyższych uczelniach w książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny. 
więcej»