Współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalno-społecznych

Fundacja SEMPER POLONIA wspiera różne inicjatywy społeczno-kulturalne, upowszechniające i promujące polskie dziedzictwo wśród Polonii i obcokrajowców i integrujące wewnętrznie społeczności polonijne, także z lokalnymi środowiskami niepolskimi.

W minionych latach Fundacja wsparła merytorycznie, logistycznie i finansowo m.in. "Dni Polskie" w Nottingham, IV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, cykl koncertów muzyki Fryderyka Chopina w Rzymie z okazji "Roku Chopinowskiego" oraz "Polski Korowód" z okazji inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE w Brukseli.

Wszelkich informacji o programie udziela:
Iwona Ponichtera
E-mail: iponichtera@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalno-społecznych