Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach

Fundacja aktywnie wpiera inicjatywy tworzenia na zagranicznych uczelniach kursów języka polskiego, programów językowych i polskich katedr. Dzięki zaangażowaniu Fundacji możliwym było m.in. utworzenie Katedry Studiów Polskich na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.  

Aktualnie Fundacja obejmuje wsparciem dwa uniwersytety w Kanadzie:

- największą uczelnią akademicką centralnej Kanady - Uniwersytet Manitoba
- najlepszy ośrodek badawczy w tym kraju - Uniwersytet w Toronto.

Wszelkich informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Wspieranie polskich katedr i lektoratów języka polskiego na zagranicznych uczelniach

Pliki:
wniosek_PROJEKTY_07.doc108 K