Wspieranie informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych

W ramach wspierania informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych Fundacja SEMPER POLONIA  troską objęła liczne zbiory archiwalne dokumentujące polskie losy, które znajdują się poza granicami Polski. Oferta nasza skierowana jest do organizacji polonijnych, placówek badawczo-naukowych i instytucji prowadzących działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa za granicą.

Główne zadania programu polegają na:

- rozpoznaniu poloników w zasobach archiwalny,
-zabezpieczeniu zbiorów, które stanowią dziedzictwo pokoleń Polaków,
- inwentaryzacji polskich śladów i miejsc pamięci, 
- digitalizacji zbiorów,
- upowszechnianiu wiedzy o polskim wkładzie w rozwój świata, 
- propagowaniu osiągnięć polskiej i polonijnej kultury. 

W ramach programu od ponad 10 lat współpracujemy m.in. z nowojorskim placówkami badawczo-naukowymi - Instytutem Józefa Piłsudskiego i Fundacją Kościuszkowską. 

Współpraca Instytutu Józefa Piłsudskiego z Fundacją SEMPER POLONIA została nawiązana w 2005 r. Rozpoczęto wówczas prace związane z porządkowaniem i archiwizacją zasobów biblioteki Instytutu. Fundacja zaangażowała się w ratowanie zbiorów, które stanowią dziedzictwo pokoleń Polaków. Dzięki środkom finansowym, pozyskanym z Senatu RP przez Fundację SEMPER POLONIA Instytut archiwizuje corocznie w formie elektronicznej ponad 5000 stron dokumentów archiwalnych.

Dzięki wsparciu Fundacji SEMPER POLONIA Instytut zorganizuje szereg spotkań, wystaw i imprez promujących kulturę i historię Polski w środowisku polonijnym i amerykańskim. Nawiązana została współpraca w dokumentowaniu polskiego dziedzictwa za granicą oraz organizowaniu konferencji naukowych, wystaw historycznych i konkursów promujących Polskę.

Szeroka działalność Fundacja Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, która zmierza do umocnienia roli Polonii Amerykańskiej przez odpowiednie programy stypendialne oraz tworzenia atrakcyjnego obrazu polski w USA, wymaga nowoczesnego systemu komputerowego Zrealizowany w 2011 r. przez Fundację SEMPER POLONIA program informatyzacji Fundacji Kościuszkowskiej przyczynił się do dostosowania systemu komputerowego do aktualnych potrzeb funkcjonowania Fundacji oraz wymogów technologicznych w komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym, udostępnienia via Internet informacji i aktualności o Polsce oraz działalności Fundacji w USA, wdrożenia nowego systemu obsługi programu stypendialnego dla młodzieży polonijnej studiującej w USA oraz polskich naukowców przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. 

W II połowie 2012 r. Fundacja rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń od instytucji zainteresowanych dołączeniem do programu.  

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@remove-this.semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Wspieranie informatyzacji instytucji polonijnych i digitalizacji ich zbiorów historycznych