Wspieranie działalności mediów polonijnych spoza Europy Środkowo-Wschodniej

Praktyka redakcyjna fundacyjnego portalu IUVENUM POLONIA, który aktualnie współpracuje na płaszczyźnie informacyjnej z kilkudziesięcioma polonijnymi tytułami prasowymi i rozgłośniami radiowymi na całym świecie, potwierdza obserwację że ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i finansowych ma decydujący wpływ na działalność mediów polonijnych i realizowane przez nie zadania. W związku z tym w 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA planuje uruchomić projekt wspierający merytorycznie, a także finansowo najciekawsze i najważniejsze polonijne inicjatywy medialne spoza terenu Europy Środkowo-Wschodniej, a więc te nie objęte dziś opieką Senatu RP poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Projektem zostaną objęte szczególnie te podmioty, które działają w regionach, w których dostęp do polskiej i polonijnej prasy, radia czy telewizji jest ograniczony.

Ideą planowanego projektu jest zacieśnienie współpracy redakcyjnej polonijnych mediów z fundacyjnym portalem IUVENUM POLONIA, ale przede wszystkim nawiązanie współpracy mediów objętych programem między sobą, tak by możliwe byłoby realizowani wspólnych projektów informacyjnych, edukacyjnych czy kulturalnych na rzecz polskiej grupy etnicznej w różnych krajach. 

W pierwszym etapie projektu Fundacja planuje współpracę z czterema podmiotami – najbliższymi partnerami Fundacji w działaniach w zakresie opieki nad młodzieżą polonijną na świecie. W kolejnych latach liczba beneficjentów programu będzie sukcesywnie rosnąć. 

Wszelkich informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
E-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

Pod tym adresem przyjmowane są ponadto zgłoszenia mediów polonijnych do programu na kolejne lata.

12.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Wspieranie działalności mediów polonijnych spoza Europy Środkowo-Wschodniej