Absolwent

Program "Absolwent" jest poszerzeniem oferty stypednialnej Fundacji SEMPER POLONIA i obejmuje działalnośc Klubów Stypendystów, ofertę staży zawodowych i zajęć warsztatowych dla stypendystów. Oferta kierowana jest do obecnych i byłych stypendystów Fundacji.

Wszelkich informacji o programie udziela:
Grzegorz Żurawiecki
e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-818-21-17

22.01.2012 opublikowano w Programy Fundacji, Absolwent, Oferta Fundacji, Dla uczniów i studentów