Wilno (Litwa)

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Naugarduko g. 76-406, LT-03202 Wilno, Litwa
Telefon: +370 604 46 979, +370 622 59 758
Email: info@remove-this.klubstudentow.lt
Strona internetowa: http://www.klubstudentow.lt/

Klub Studentów Polskich na Litwie – jest młodą dynamiczną organizacją pozarządową, której głównym celem jest zrzeszenie i aktywizacja działań młodzieży akademickiej polskiego pochodzenia mieszkającej na terenie Litwy i studiującej w miejscu zamieszkania.

Klub powstał w 2005 roku, od września 2006 r. jest oficjalną jednostką prawną. Przy Klubie działają drużyny: koszykarska i dwie siatkarskie, męska i kobieca. Do dwóch drużyn siatkarskich należy 20 osób, natomiast drużyna koszykarska liczy 30 osób. Aktualnym prezesem Klubu jest Katarzyna Dzierżyńska-Loch. 

Cele Klubu: 

 • Jednoczenie polskiego środowiska studentów i inspirowanie jego aktywnej działalności; 
 • Propagowanie aktywności społecznej wśród młodzieży; 
 • Rozpowszechnianie wiedzy o Polsce;
 • Rozwijanie ścisłych więzi kulturalnych, naukowych oraz ekonomicznych między Polską a Litwą; 
 • Reprezentowanie i obrona interesów członków Klubu; 
 • Integracja młodzieży polskiej i litewskiej. 

Do osiągnięcia powyższych celów Klub ma zamiar działać w następujących kierunkach: 

 • Organizowanie spotkań, konferencji, kursów, dyskusji oraz innych imprez na aktualne dla członków Klubu;

 • Organizowanie imprez związanych z polską kulturą, tradycjami, świętami narodowymi; 

 • Działalność edukacyjna wśród młodzieży polskiej; 

 • Organizowanie spotkań integracyjnych środowiska polonijnego na Litwie; 

 • Propagowanie aktywności społecznej młodzieży; 

 • Współpraca z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi na Litwie;

 • Współpraca z innymi organizacjami polonijnymi na Litwie i w innych krajach.

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Studentów Polskich na Litwie w 2011 r.:

 • międzynarodowy spływ kajakowy „Śladami Czesława Miłosza”
 • organizacja uzupełniających zajęć z matematyki dla młodzieży polskiego pochodzenia
opublikowano w Kluby Stypendystów