Ludzie Fundacji

Rada Fundacji SEMPER POLONIA:
Feliks Kulikowski - przewodniczący  Rady Fundacji
Jan Rurański - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Krzysztof Szamałek - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Marek Michałowski – członek Rady Fundacji
Krzysztof Ślusarski - członek Rady Fundacji                                                                                                  Urszula Zyzik-Hauszyld - członek Rady Fundacji


Prezes Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA
Marek Hauszyld

Koordynatorzy programów:                                                                                                                   Dorota Guz