Ludzie Fundacji

Rada Fundacji SEMPER POLONIA
Krzysztof Ślusarski - przewodniczący  Rady Fundacji
Jan Rurański - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Krzysztof Szamałek - wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Marek Hauszyld – członek Rady Fundacji
Feliks Kulikowski - członek Rady Fundacji                                                                                              


Prezes Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA
Urszula Zyzik-Hauszyld