Historia

Fundacja SEMPER POLONIA została powołana 10 kwietnia 1997 r. w Warszawie. W kwietniu 2004 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego pod numerem 0000128521. Honorowy patronat nad Fundacją sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. 

W latach 1997-2011 współpracowała z Kancelarią Prezydenta RP, Senatem RP, Ministerstwami: Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, kulturalno-oświatowymi, społecznymi gospodarczymi i sportowymi.

Od 2002 r. działalność Fundacji SEMPER POLONIA wspiera Senat RP, za co pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce Marszałka Senatu pana Bogdana Borusewicza.

Fundacji SEMPER POLONIA przez 15 lat działalności pomagają wierni Fundatorzy i Darczyńcy, a wśród nich m.in. Bank PEKAO S.A., SANITEC KOŁO, PERI Polska, Mosty Łódź S.A., Rolmex S.A., Consortia oraz wydawnictwo  „JaR”. Od 2005 r. konto Fundacji zasilają też darczyńcy, którzy przekazują nam 1& swojego podatku dochodowego. 

Nasz dorobek:

Pomagamy środowiskom polonijnym w ponad 60 krajach świata,

Ponad 7 tys. uczniów polskiego pochodzenia uczestniczyło w kursach „Szansa dla Maturzystów”, z czego blisko 90% dostało się na studia,

Już 10 tys. studentów polskiego pochodzenia studiujących na wyższych uczelniach w krajach swojego zamieszkania skorzystało ze stypendiów SEMPER POLONIA,

Zorganizowaliśmy 16 prężnie działających Klubów Stypendystów w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej,

Ponad 800 stypendystów Fundacji uczestniczyło w praktykach zawodowych, a ponad 300 absolwentów otrzymało pracę w polskich firmach,

Przygotowaliśmy 6 międzynarodowych plenerów plastycznych dla młodzieży polonijnej, w których wzięło udział blisko 350 uczestników z 8 krajów,

Do polonijnych placówek oświatowych oraz do zagranicznych bibliotek szkolnych, akademickich i publicznych przekazaliśmy książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł,

Wyposażyliśmy 80 uniwersyteckich pracowni języka polskiego za granicą w pomoce naukowe, sprzęt komputerowy i audiowizualny,

Od 2002 r. założyliśmy 55 Polonijno-Szkolnych Klubów Olimpijczyka i Polonijnych Klubów Sportowych,

Nagroda Fundacji SEMPER POLONIA im. Andrzeja Drawicza, przyznawana w latach 2000-2005 za pomnażanie roli i znaczenia polskiego dziedzictwa w świecie, a w szczególności za kształtowanie naszych partnerskich kontaktów z innymi narodami w duchu tolerancji, poszanowania odmienności i wzajemnego zrozumienia. Laureatami Nagrody byli: 2000 - Milo Anstadt (Holandia), dziennikarz i publicysta, 2001 – Norman Davies (Wielka Brytania), pisarz i historyk, 2002 – Światosław Świacki (Rosja), dziennikarz i tłumacz literatury polskiej, 2003 – Sokrat Janowicz (Polska), białoruski pisarz i publicysta,2004 – Piotr Słonimski (Francja), światowej sławy genetyk, odkrywca genomu drożdży, 2005 – Hilary Koprowski (USA), wybitny biolog, twórca szczepionki przeciw w Heine Medina.