15 lat aktywnej działalości na rzecz Polonii i Polaków za granicą

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, a przede wszystkim tworzenie warunków do awansu społeczno-zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania, budowanie propolskiego lobby na arenie międzynarodowej, promowanie polskich i polonijnych osiągnięć gospodarczych, naukowych i kulturalnych oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa na świecie.